Välkommen till Fair Horse Care - Fri frakt i hela Sverige - Säker betalning med Klarna - Nöjd kund garanti
Välkommen till Fair Horse Care - Fri frakt i hela Sverige - Säker betalning med Klarna - Nöjd kund garanti

HÄSTVÅRDSPRODUKTER.

HÅLLBART PRODUCERADE I SVERIGE.

Hållbarhet

Som företag är vi engagerade i att göra en positiv påverkan på miljön och samhället. Vår ambition är att sätta standarden för hållbar hästvård och vi bjuder in dig att delta i att forma en bättre framtid för vår bransch!

På Fair Horse Care tror vi på att göra en positiv påverkan på miljön och världen. Därför är vi engagerade i att avsätta 1% av all vår försäljning till miljöorganisationer som arbetar för att skydda vår luft, vatten, mark och djurliv. Detta gör vi via organisationen 1% for the planet. Vi förstår vikten av hållbarhet och strävar efter att göra det till en kärnfråga i allt vi gör.

“WE CARE ABOUT YOU, YOUR HORSE AND THE EARTH”

Vi bryr oss verkligen

Vi använder endast ingredienser som är ekologiskt odlade eller vildvuxna för att säkerställa att våra produkter är både naturliga och miljövänliga. Våra ingredienser är 100% växtbaserade och nedbrytbara, vilket gör våra produkter veganska och lämpliga för alla.

Vi är också engagerade i FN:s hållbarhetsmål, särskilt SDG 12, 13 och 15. Vi strävar efter att säkerställa hållbara konsumtions-och produktionsmönster, vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringar och skydda biologisk mångfald, mark produktivitet och genetiska resurser för att begränsa förlusten av arter.

“NATURE IS OUR EVERYDAY PLACE TO BE, OUR MOTIVATION AND OUR SOURCE OF INSPIRATION”

Förpackning

Aluminiumförpackningar kan betraktas som miljövänliga av flera skäl:

  • Återvinningsbarhet: Aluminium är ett av de mest lätt återvinningsbara materialen och kan återvinnas i all oändlighet utan att förlora sin kvalitet. Det innebär att när aluminiumförpackningar inte längre behövs kan de samlas in, återvinnas och tillverkas till nya produkter, vilket minskar behovet av nya material och energiförbrukningen.
  • Hållbarhet: Aluminiumförpackningar är lätta, starka och hållbara, vilket innebär att de kan transporteras och lagras mer effektivt än andra typer av förpackningar. Detta kan bidra till att minska koldioxidavtrycket i samband med transport och lagring.
  • Energieffektivt: Detta innebär att återvinning av aluminium är mycket energieffektivt och minskar efterfrågan på nya råvaror.
  • Lång hållbarhetstid: Aluminiumförpackningar kan bidra till att förlänga produkternas hållbarhet, vilket minskar matsvinnet och behovet av ytterligare förpackningsmaterial.
  • Biologiskt nedbrytbar: Aluminiumförpackningar kan anses vara biologiskt nedbrytbara eftersom de kan brytas ner av naturliga processer och återföras till miljön.

Det är värt att notera att miljöpåverkan från aluminiumförpackningar kan variera beroende på den specifika produkten och hur den tillverkas och återvinns. Dessutom finns det miljöproblem i samband med brytning och raffinering av bauxit, råvaran som används för att producera aluminium, vilket kan ha negativa effekter på miljön och lokalsamhället.

Överlag kan aluminiumförpackningar anses vara miljövänliga på grund av sin återvinningsbarhet, hållbarhet, energieffektivitet och lång hållbarhet.

– Team Fair Horse Care